Update corona nov 2020


Bericht/ beleid naar cliënten omtrent Corona november 2020

Rijswijk, november 2020

Beste cliënt,

Wij hebben n.a.v. het laatste nieuws vanuit het RIVM, het besluit genomen om minimaal huisbezoeken en behandelingen op onze praktijk te doen. Dit om de veiligheid van u als cliënt en onze medewerkers te bewaken en van onze kant zorg te dragen dat het Corona virus zich niet verder verspreidt. Wij houden alle ontwikkelingen in de gaten en houden u op de hoogte mochten er veranderingen plaats vinden.

Wij zullen zo veel mogelijk bellen en beeldbellen. En indien een huisbezoek noodzakelijk is, treffen wij veiligheidsmaatregelen zoals mondkapje, 1,5 meter afstand, desinfectie middel en eventueel handschoenen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw behandelend ergotherapeut of ons kantoor op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur via 06-18 89 25 67. Of contact opnemen met uw therapeut.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Namens ons team, Anita de Wit, Charona van den Berg, Krista de Vries en Marijke Diepstra.

Ilona Nieuwerf en Kerstin Collée, eigenaren Ergotherapie Thuis.